fbpx

วิธีการชำระเงิน

ฝากเงิน

ถอนเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร

SEPA ฟรี
SWIFT 20€ + 1.5%

SEPA 5€
SWIFT 30€ + 2%

GTBank - pure market

ค่าธรรมเนียม

1% ใน USD
1$ ใน NGN

Fasapay - pure market broker

0.5%

0.5%

0%

4%

0%

4%

ฝากเงิน

ถอนเงิน

BitCoin - pure market

ค่าธรรมเนียม

0.005 BTC

ค่าธรรมเนียม

5 USDT

Ethereum - pure market

ค่าธรรมเนียม

0.02 ETH

Ripple - pure market

ค่าธรรมเนียม

5 XRP

Boleto

0%

4%