fbpx

សុវត្ថិភាពទុនវិនិយោគរបស់អតិថិជន

1
គណនីធនាគារអឺរ៉ុប
មូលនិធិដែលរក្សាទុកក្នុងគណនីធនាគារអឺរ៉ុប ឬអ្នកផ្តល់សាច់ប្រាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយ FCA ។
2
គណនីដាច់ដោយឡែក
ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Etana ទុនវិនិយោគរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុង TOP TIER I Banks ដែលគ្រប់គ្រងដោយ Etana ដូច្នេះទុនវិនិយោគនឹងមិនត្រូវបានបញ្ជូនទៅ Pure Market ហើយរក្សាទុកដាច់ដោយឡែកពី Broker’s Funds។
3
សុវត្ថិភាពទុនវិនិយោគ
នៅពេលអ្នកដាក់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់ជាមួយ Pure Market ទុនវិនិយោគរបស់អ្នកត្រូវបានការពាររហូតដល់ $50,000 ក្នុងមួយទាមទារសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងសរុបចំនួន $500,000។
និមិត្តសញ្ញា Etana custody - Pure Market broker
Etana ធានាថាឈ្មួញកណ្តាលមានឧបករណ៍ដើម្បីផ្តល់នូវកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃការត្រួតពិនិត្យ និងការទទួលខុសត្រូវដោយស្មោះត្រង់ដល់អតិថិជនរបស់ពួកគេនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល។ វេទិកា Etana អនុញ្ញាតឱ្យ Broker-ឈ្មួញកណ្តាលផ្តល់ការថែរក្សារក្នុងរូបិយប័ណ្ណសំខាន់ៗចំនួន 12 ក៏ដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលផងដែរ។ Etana ក៏ផ្តល់ជម្រើសបន្ថែមដល់ទីប្រឹក្សាផងដែរ ដើម្បីដាក់ទ្រព្យសកម្មទាំងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្តល់ទិន្នផលសម្រាប់អតិថិជនរបស់ពួកគេ ដោយ Etana ផ្តល់វត្ថុបញ្ចាំ ដូច្នេះទ្រព្យសកម្មមិនចាកចេញពីការថែរក្សាឡើយ។
1
ចុះឈ្មោះ
ចុះឈ្មោះនៅ Etana Custody តាមរយៈ Link នេះ៖ REGISTRATION . អ្នកនឹងត្រូវការជាមួយអ្នកនូវរូបភាព ឬច្បាប់ចម្លងនៃលិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាព ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងវិក្កយបត្រប្រើប្រាស់មិនចាស់ជាង 3 ខែ។
2
ដាក់ប្រាក់
ដាក់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងគណនីដែលទទួលការបមើលថែរបស់អ្នក។ ដើម្បីធ្វើការដាក់ប្រាក់ អ្នកគួរតែបញ្ចូលទៅក្នុងពត៌មានលម្អិតគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដើម្បីឱ្យអ្នកធានាទទួលយកប្រាក់បញ្ញើរបស់អ្នក និងដំណើរការការដកប្រាក់របស់អ្នក។ ដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកជាម្ចាស់គណនីធនាគារ អ្នកនឹងត្រូវបានស្នើសុំឱ្យបង្ហោះលិខិតធនាគារ ឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបង្ហាញ – ឈ្មោះ និងព័ត៌មានលម្អិតគណនីធនាគាររបស់អ្នក។
3
ទទួលយក
ទទួលយកការអញ្ជើញពី Pure Market. នៅពេលដែលអ្នកចូលទៅក្នុងប្រវត្តិរូបអ្នកថែរក្សារបស់អ្នក អ្នកនឹងឃើញការអញ្ជើញឱ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយ Pure Market ទទួលយកវា ហើយផ្តល់ទុនវិនិយោគដល់គណនីបណ្តាក់ទុនរបស់អ្នកជាមួយឈ្មួញកណ្តាលភ្លាមៗ។

តើអ្នកត្រូវការជំនួយទេ?

នៅក្នុងប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក អ្នកនឹងឃើញការបង្រៀនវីដេអូលម្អិតដែលគ្របដណ្តប់គ្រប់ជំហាននៃដំណើរការចុះឈ្មោះ និងមុខងារបន្ថែមដែលមាននៅក្នុងប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក។ វេទិកានេះគឺផ្អែកលើគេហទំព័រ ហើយមិនតម្រូវឱ្យមានការដំឡើងណាមួយឡើយ ហើយអាចចូលប្រើបាននៅលើកុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍ចល័ត។ សម្រាប់ជំនួយបន្ថែម អ្នកទាក់ទងអ្នកគ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នកនៅ Pure Market ឬទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ Etana Custody. [email protected] )
ការធានារ៉ាប់រង Falcon
អតិថិជនរបស់ Pure Market ត្រូវបានធានារ៉ាប់រងជាមួយ Falcon Insurance សម្រាប់សុវត្ថិភាពនៃទុនវិនិយោគរបស់ពួកគេ។ ការធានារ៉ាប់រង Falcon គ្របដណ្តប់រហូតដល់ $500,000.00 ដោយសរុប។ រហូតដល់ $50,000 តាមការទាមទាររបស់នរណាម្នាក់ធ្វើការទាមទារ។ បេសកកម្មរបស់យើងគឺផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្អបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឱ្យអ្នកអាចផ្តោតលើការជួញដូរនិងទទួលបានជោគជ័យជាមួយយើង។ Pure Market ​​​​​​​​​​​​​​​​ត្រូវ​បាន​អាជីវករ​សាង​សង់​សម្រាប់​អាជីវករ។ អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការជួញដូរតាំងតែរឆ្នាំ 1999 មក ហើយបានធ្វើការជួញដូរប្រកបដោយជោគជ័យលើគ្រប់មុខជំនួញទាំងអស់។ ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនៅអឺរ៉ុប។

តើអ្នកត្រូវការជំនួយទេ?

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ឬជំនួយទាក់ទងនឹងការធានារ៉ាប់រង Falcon សូមទាក់ទងអ្នកគ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នកនៅ Pure Market [email protected]

logo

Thank You for Visiting Pure.

You opened our international website. You are connecting from

The website you are now viewing is operated by Pure. Global, a trade name of Pure M Global LTD, an entity which is regulated by the Vanuatu Financial Services Commission in the Vanuatu under VFSC Firm Reference Number 14801 since 2016.

If you wish to proceed, please confirm that your decision will be at your own exclusive initiative and that no solicitation has been made by Pure. Global or any other entity within the Group. that is not established in the European Union or regulated by an EU National Competent Authority.

If you wish to proceed, please confirm that your decision will be at your own exclusive initiative and that no solicitation has been made by Pure. Global or any other entity within the Group.

flag-vanuatu

VFSC License 14801

flag-european

BaFin License: 10108861 / Cysec License: 391/20 FIU / License: FVT000059