fbpx

សុវត្ថិភាពទុនវិនិយោគរបស់អតិថិជន

1
គណនីធនាគារអឺរ៉ុប
មូលនិធិដែលរក្សាទុកក្នុងគណនីធនាគារអឺរ៉ុប ឬអ្នកផ្តល់សាច់ប្រាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយ FCA ។
2
គណនីដាច់ដោយឡែក
ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Etana ទុនវិនិយោគរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុង TOP TIER I Banks ដែលគ្រប់គ្រងដោយ Etana ដូច្នេះទុនវិនិយោគនឹងមិនត្រូវបានបញ្ជូនទៅ Pure Market ហើយរក្សាទុកដាច់ដោយឡែកពី Broker’s Funds។
3
សុវត្ថិភាពទុនវិនិយោគ
នៅពេលអ្នកដាក់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់ជាមួយ Pure Market ទុនវិនិយោគរបស់អ្នកត្រូវបានការពាររហូតដល់ $50,000 ក្នុងមួយទាមទារសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងសរុបចំនួន $500,000។
និមិត្តសញ្ញា Etana custody - Pure Market broker
Etana ធានាថាឈ្មួញកណ្តាលមានឧបករណ៍ដើម្បីផ្តល់នូវកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃការត្រួតពិនិត្យ និងការទទួលខុសត្រូវដោយស្មោះត្រង់ដល់អតិថិជនរបស់ពួកគេនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល។ វេទិកា Etana អនុញ្ញាតឱ្យ Broker-ឈ្មួញកណ្តាលផ្តល់ការថែរក្សារក្នុងរូបិយប័ណ្ណសំខាន់ៗចំនួន 12 ក៏ដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលផងដែរ។ Etana ក៏ផ្តល់ជម្រើសបន្ថែមដល់ទីប្រឹក្សាផងដែរ ដើម្បីដាក់ទ្រព្យសកម្មទាំងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្តល់ទិន្នផលសម្រាប់អតិថិជនរបស់ពួកគេ ដោយ Etana ផ្តល់វត្ថុបញ្ចាំ ដូច្នេះទ្រព្យសកម្មមិនចាកចេញពីការថែរក្សាឡើយ។
1
ចុះឈ្មោះ
ចុះឈ្មោះនៅ Etana Custody តាមរយៈ Link នេះ៖ REGISTRATION . អ្នកនឹងត្រូវការជាមួយអ្នកនូវរូបភាព ឬច្បាប់ចម្លងនៃលិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាព ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងវិក្កយបត្រប្រើប្រាស់មិនចាស់ជាង 3 ខែ។
2
ដាក់ប្រាក់
ដាក់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងគណនីដែលទទួលការបមើលថែរបស់អ្នក។ ដើម្បីធ្វើការដាក់ប្រាក់ អ្នកគួរតែបញ្ចូលទៅក្នុងពត៌មានលម្អិតគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដើម្បីឱ្យអ្នកធានាទទួលយកប្រាក់បញ្ញើរបស់អ្នក និងដំណើរការការដកប្រាក់របស់អ្នក។ ដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកជាម្ចាស់គណនីធនាគារ អ្នកនឹងត្រូវបានស្នើសុំឱ្យបង្ហោះលិខិតធនាគារ ឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបង្ហាញ – ឈ្មោះ និងព័ត៌មានលម្អិតគណនីធនាគាររបស់អ្នក។
3
ទទួលយក
ទទួលយកការអញ្ជើញពី Pure Market. នៅពេលដែលអ្នកចូលទៅក្នុងប្រវត្តិរូបអ្នកថែរក្សារបស់អ្នក អ្នកនឹងឃើញការអញ្ជើញឱ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយ Pure Market ទទួលយកវា ហើយផ្តល់ទុនវិនិយោគដល់គណនីបណ្តាក់ទុនរបស់អ្នកជាមួយឈ្មួញកណ្តាលភ្លាមៗ។

តើអ្នកត្រូវការជំនួយទេ?

នៅក្នុងប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក អ្នកនឹងឃើញការបង្រៀនវីដេអូលម្អិតដែលគ្របដណ្តប់គ្រប់ជំហាននៃដំណើរការចុះឈ្មោះ និងមុខងារបន្ថែមដែលមាននៅក្នុងប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក។ វេទិកានេះគឺផ្អែកលើគេហទំព័រ ហើយមិនតម្រូវឱ្យមានការដំឡើងណាមួយឡើយ ហើយអាចចូលប្រើបាននៅលើកុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍ចល័ត។ សម្រាប់ជំនួយបន្ថែម អ្នកទាក់ទងអ្នកគ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នកនៅ Pure Market ឬទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ Etana Custody. [email protected] )
ការធានារ៉ាប់រង Falcon
អតិថិជនរបស់ Pure Market ត្រូវបានធានារ៉ាប់រងជាមួយ Falcon Insurance សម្រាប់សុវត្ថិភាពនៃទុនវិនិយោគរបស់ពួកគេ។ ការធានារ៉ាប់រង Falcon គ្របដណ្តប់រហូតដល់ $500,000.00 ដោយសរុប។ រហូតដល់ $50,000 តាមការទាមទាររបស់នរណាម្នាក់ធ្វើការទាមទារ។ បេសកកម្មរបស់យើងគឺផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្អបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឱ្យអ្នកអាចផ្តោតលើការជួញដូរនិងទទួលបានជោគជ័យជាមួយយើង។ Pure Market ​​​​​​​​​​​​​​​​ត្រូវ​បាន​អាជីវករ​សាង​សង់​សម្រាប់​អាជីវករ។ អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការជួញដូរតាំងតែរឆ្នាំ 1999 មក ហើយបានធ្វើការជួញដូរប្រកបដោយជោគជ័យលើគ្រប់មុខជំនួញទាំងអស់។ ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនៅអឺរ៉ុប។

តើអ្នកត្រូវការជំនួយទេ?

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ឬជំនួយទាក់ទងនឹងការធានារ៉ាប់រង Falcon សូមទាក់ទងអ្នកគ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នកនៅ Pure Market [email protected]